Fedeltà

Aion

REKENINGTYPE

Fedeltà is een gereglementeerd online spaardeposito van Aion nv
Het is bedoeld voor alle natuurlijke personen die hun hoofdresidentie in België hebben en een spaarrekening willen openen met een aantrekkelijke getrouwheidspremie en rente.

Minimumbedrag: 10.000 euro
Maximumbedrag: 150.000 euro

Fedeltà is een product van onbepaalde duur. U kiest zelf de periode waarin u uw geld op uw Fedeltà wenst te laten.

RENTE EN INTERESTEN

De jaarlijkse bruto basisrente is 0,05% en de basisrente wordt op uw rekening gestort met als valutadatum 1 januari of bij de sluiting van de rekening. De basisrente kan op elk ogenblik door de bank worden gewijzigd. De spaarders worden dan ingelicht via mededelingen bij de rekeningafschriften.

De getrouwheidspremie die toegekend wordt voor elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijft staan, bedraagt 0,45% per jaar. De getrouwheidspremie kan op elk ogenblik door de bank worden gewijzigd. De spaarder wordt over elke wijziging i.v.m. de getrouwheidspremie ingelicht via mededelingen bij de rekeningafschriften. De al verworven getrouwheidspremies worden op uw rekening gestort op de eerste dag die volgt op het trimester waarop deze werd verworven, met name 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of bij de sluiting van de rekening.

BEHEERSKOSTEN

Opening: gratis
Sluiting: gratis
Jaarlijkse afrekening: gratis

FISCALITEIT

Belgische fiscale inwoners genieten voor het jaar 2019 van een vrijstelling op de roerende voorheffing van 15% op de rentes tot een bedrag van 980 EUR per persoon.

IN DE PRAKTIJK

Als u voor Fedeltà kiest, opent u automatisch een online zichtrekening (*) die Easy heet. Uw Fedeltà -spaarrekening (**) zal aan deze zichtrekening worden gekoppeld. De Easy-rekening is nodig om aan het geld van uw Fedeltà -rekening te kunnen aangezien het niet mogelijk is om geld rechtstreeks van een spaarrekening over te schrijven. Voor deze twee rekeningen zullen er geen enkele openings-, sluitings- of beheerskosten worden aangerekend.

Op het ogenblik dat uw aanvraag tot opening van een Fedeltà -rekening geregistreerd wordt en de nodige formaliteiten beschreven in het online openingsdocument vervuld zijn, ontvangt u een bevestigings-email met alle gegevens over uw nieuwe rekening.

Zodra u in het bezit bent van uw rekeningnummer, kunt u er geld op storten. Dit kan enkel via overschrijving.

OPGELET! Om de rekening te activeren, moet de eerste storting gebeuren vanaf een rekening die op uw naam staat. Verdere bedragen moeten verplicht gestort worden vanuit een Belgische of Europese bank.

Na enkele dagen ontvangt u uw gratis Digipass op het adres dat u op het openingsformulier hebt ingevuld. De Digipass is een klein elektronisch toestel waarmee u de transacties die u via Becoming Aion (onze internet banking) uitvoert, kunt valideren.

RISICO'S

Aion is een bank naar Belgisch recht. Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling, draagt de spaarder het risico dat hij zijn spaargeld niet kan terugkrijgen of dat er een vermindering / omzetting in kapitaalaandelen (Bail-in) wordt opgelegd voor de schuldvorderingsbedragen die hij t.a.v. de financiële instelling bezit boven de 100.000 euro, bedrag dat onder het depositobeschermingsmechanisme valt. Raadpleeg voor meer informatie over bet depositobeschermingsmechanisme:http://garantiefonds.belgium.be/nl.

KLACHTEN

Voor klachten kunt u terecht bij de Algemene Directie (secretariat.direction@aion.be).

Als u geen bevredigend antwoord krijgt, neem dan contact op met:

Ombudsman en conflits financiers
North Gate II, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel.: +32 2 545.77.70 - Fax: +32 2 545.77.79
Website : www.ombudsfin.be
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

 

ESSENTIËLE SPAARDERSINFORMATIE

We raden u aan de fiche «Essentiële spaardersinformatie» ” te lezen voor u de opening van een gereglementeerde spaarrekening aanvraagt. Het document “Essentiële spaardersinformatie” evenals andere nuttige documenten zijn beschikbaar in de rubriek DOCUMENTEN.

INFORMATIEFICHE OVER DE BESCHERMING VAN DEPOSITO'S

We raden u aan de fiche «Informatiefiche over het depositobeschermingssysteem»te lezen. U vindt deze fiche en andere nuttige documenten terug in de rubriekDOCUMENTEN.

(*) ZICHTREKENING
De zichtrekening, ook lopende rekening genoemd, dient voor de dagelijkse financiële verrichtingen. U kunt bijvoorbeeld betalingen uitvoeren, overschrijvingen doen of geld afhalen. Uw inkomsten zoals uw loon, uitkeringen, enz. worden op de zichtrekening gestort.

(**) SPAARREKENING
De spaarrekening is de ideale oplossing om een geldreserve aan te leggen. Als tegenprestatie betaalt de bank u rente uit. U kunt op elk ogenblik geld op uw spaarrekening storten, of er geld van afhalen.

Raadpleeg voor al uw vragen over onze Fedeltà , de lijst met faq.

Vindt u uw vraag niet terug onder de faq? Neem dan gerust rechtstreeks contact met ons op en we helpen u zo snel mogelijk verder.

VERLIES GEEN TIJD MEER!