Hypothecair krediet

Bij Aion kunt u bij uw zoektocht naar een hypothecair krediet dat bij u past, rekenen op de hulp van experts.
Hypothecaire kredieten zijn voorbehouden voor Belgische ingezetenen.

VERSCHILLENDE RENTEVOETFORMULES

Vaste rentevoet

Het rentepercentage van het hypothecair krediet ligt vast voor de hele looptijd van het krediet, en verandert niet met de marktfluctuaties.
En vaste rentevoet met een looptijd van 10, 15, 20, of 25 jaar.

Variabele rentevoet

Een variabele rentevoet is gekoppeld aan een referentie-index en kan stijgen of dalen. De aanvangsindex, dit is de bij ondertekening vastgelegde index, is de index die is opgenomen in de lijst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in de kalendermaand die voorafgaat aan de datum van het toepasselijke tarief.

Ons gamma:

Formule 1+1+1 (jaarlijks variabel): de rentevoet verandert jaarlijks.*

*Rentevoetstijgingen zijn beperkt tot 1 % het eerste jaar, 2 % het tweede jaar. Bovendien kan de rentevoet van het krediet bij een stijging nooit meer bedragen dan het dubbele van de oorspronkelijke rentevoet

VERZEKERINGEN VOOR HYPOTHECAIRE KREDIETEN:

TERUGBETALING VAN DE LENING

Interesten

De verschuldigde interesten worden aangerekend op het einde van elke maand en worden maandelijks berekend op het nog verschuldigde saldo.

Terugbetalingsmodaliteiten

De terugbetaling gebeurt in vaste maandelijkse termijnen. Elke betaling omvat een gedeelte voor de interesten en een gedeelte voor kapitaalaflossing.

Het interestgedeelte is degressief, terwijl het aflossingsgedeelte progressief is. De eerste jaren is het interestgedeelte doorgaans groter dan het gedeelte voor kapitaalaflossing, maar deze verhouding verandert geleidelijk.

Voor meer informatie over hypothecaire kredieten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met BMPB-kantoor.

Let op, geld lenen kost ook geld.