Zichtrekeningen

Basic

Een rekening-courant op maat.

Easy

Een eenvoudige en gemakkelijke rekening, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk.

Flex

Een rekening voor jongeren van 12 tot 26 jaar.Silver

Een pakket waarin alles is inbegrepen voor een maandelijkse forfait!

Gold

Een bankpakket, ideaal voor gezinnen!