Overschrijvingen

VOORDELEN

  • Eenvoudig en praktisch.
  • U kunt kiezen tussen een papieren of elektronische overschrijving.
  • U kunt uw overschrijvingen rechtstreeks via Becoming Aion uitvoeren, de snelste en meest eenvoudige optie om uw overschrijvingen te beheren die tevens gratis is.
  • Papieren overschrijvingen: u kunt uw overschrijvingsformulieren rechtstreeks deponeren aan de loketten van onze kantoren.

Als u herhaaldelijk overschrijvingen van eenzelfde bedrag uitvoert, bijvoorbeeld om te sparen of een huur te betalen, dan kunt u kiezen voor Permanente Opdrachten.

Als u systematisch tijdig uw facturen wenst te betalen en u zich niet steeds weer wenst te bekommeren om het overschrijven van elke factuur, kunt u kiezen voor de Bankdomiciliëring.

EUROPESE OVERSCHRIJVINGEN

Alle Europese overschrijvingen moeten voldoen aan de SEPA-normen.

SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area / unieke euro-betaalruimte) is een uniek Europees betalingsplatform. Het doel is om burgers, bedrijven en andere economische actoren de mogelijkheid te bieden om betalingen binnen Europa (SEPA-zone) uit te voeren en te ontvangen, binnen of buiten de nationale grenzen, aan dezelfde voorwaarden en met dezelfde rechten en plichten, waar u zich ook bevindt.

IBAN

Het Belgische rekeningnummer is verdwenen en werd vervangen door het IBAN-rekeningnummer (International Bank Account Number). In België bestaat het IBAN-nummer uit 16 tekens: het bestaat eerst uit de letters "BE" gevolgd door 2 controlecijfers, en dan gevolgd door de 12 cijfers van het nationaal rekeningnummer. Het aantal tekens varieert afhankelijk van het land, met maximaal 34 tekens.

Om een overschrijving uit te voeren, is naast het IBAN-nummer ook de BIC (Bank Identifier Code) noodzakelijk. De BIC identificeert de bank, het bevat 8 of 11 tekens en bestaat uit een bankcode (4 cijfers), een landcode (2 letters) en een plaatscode (2 tekens). Het nummer kan voor sommige banken worden aangevuld met een bankfiliaalnummer (3 tekens). Voor Banca Monte Belgio gaat het om de code BMPBBEBB.

De Europese overschrijving moet voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • overschrijving in euro tussen twee rekeningen die zijn gedomicilieerd in landen van de SEPA-zone met een rekeningnummer in IBAN-formaat en met vermelding van de BIC van de bank van de begunstigde.
  • met vermelding van de coördinaten van de begunstigde.
  • met gedeelde kosten (SHARED), d.w.z. dat enkel kosten aangegaan in België ten laste zijn van de opdrachtgever.

Meer informatie? Aarzel niet om een Aion-kantoor te contacteren of de website van SEPA te raadplegen: www.sepabelgium.be.

INTERNATIONALE OVERSCHRIJVINGEN

Elke betaling in vreemde valuta buiten de Eurozone of die niet beantwoordt aan de bovenstaande criteria is een internationale betaling. Wenst u meer informatie over internationale overschrijvingen, neem dan gerust contact op met uw Aion-kantoor.