Doorlopende opdracht

Voordelen

  • Eenvoudig en praktisch.
  • Automatisch.
  • De doorlopende opdracht vereenvoudigt uw leven.
  • Regelmatige overdracht van een vast bedrag

U dient een vast bedrag te betalen op een regelmatige basis (bijvoorbeeld de huur), maar u heeft geen zin noch de tijd om zich hierover dagelijks zorgen te maken?

Maak u het leven gemakkelijker en maak gebruik van een permanente betalingsopdracht.

Op basis van deze opdracht crediteren wij automatisch, volgens de frequentie die u zal kiezen, het voorziene bedrag op de rekening van de begunstigde.

De permanente opdracht vormt ook de perfecte formule om een automatische spaaropdracht uit te voeren.

U kunt een automatische spaaropdracht rechtstreeks aanmaken via uw Becoming Aion, of ga langs bij een Aion-kantoor.

U hebt de keuze tussen twee soorten automatische spaarformules:

  • Doorlopende opdracht om, op een bepaalde datum, een bepaald bedrag van uw zichtrekening naar uw spaarrekening over te dragen.
  • U vraagt om, op een precieze datum, het saldo van uw zichtrekening tot een vastgelegd minimum te begrenzen, waarbij het verschil wordt overgedragen naar uw spaarrekening.