Domiciliëring

VOORDELEN

  • Eenvoudig en praktisch.
  • Automatisch.
  • Geen bijkomende kosten meer want u zal niet meer vergeten om uw facturen te betalen!
  • Gratis, geen enkele kost gelinkt met deze service.

De Europese domiciliëring

Een domiciliëring is een betaalmethode waarmee een leverancier rechtstreeks een bedrag van uw rekening debiteert eens de factuur werd opgestuurd.

De domiciliëringen moeten voldoen aan nieuwe wettelijke bepalingen en normen van SEPA (Single Euro Payments Area / unieke euro-betaalruimte). Het doel is om burgers, bedrijven en andere economische actoren de mogelijkheid te bieden om betalingen binnen Europa (SEPA-zone) uit te voeren en te ontvangen, binnen of buiten de nationale grenzen, aan dezelfde voorwaarden en met dezelfde rechten en plichten, waar u zich ook bevindt.

In deze context werden de nationale domiciliëringen op initiatief van uw schuldeiser(s) omgevormd tot Europese domiciliëringen.

Hoe werkt het?

Op uw vraag draagt de bank alle relevante gegevens van het domiciliëringsmandaat elektronisch over aan de bank van uw schuldeiser.

Wanneer u een einde wenst te stellen aan het Europees domiciliëringsmandaat, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw schuldeiser/leverancier. Het is dan ook deze laatste die het beheer van de domiciliëringsmandaten verzorgt.

Meer informatie? Aarzel niet om een Aion-kantoor te contacteren of de website SEPA te raadplegen: www.sepabelgium.be.