Disclaimer

Uitgever

De uitgever van deze website is:

Aion nv
Wetstraat 34, 1040 Brussel, België
Btw BE 0403.199.306 - RPR Brussel

Aion nv is een bank naar Belgisch recht, erkend door de Nationale Bank van België en onderworpen aan de controle van de Nationale Bank en van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De adressen van deze controleautoriteiten zijn:

Nationale Bank van België (BNB)
Berlaimontlaan 14
1000 Brussel, België
www.nbb.be

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 12-14
1000 Brussel, België
www.fsma.be

Aion is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nummer: 045393A

Juridische informatie

Alle publicaties en informatie op deze site zijn zuiver informatief. De Aion waarborgt niet dat de informatie volledig, nauwkeurig en actueel is en geeft geen expliciete of impliciete garanties.

De website wordt regelmatig bijgewerkt.

De inhoud van deze website kan nooit de analyse van de lezer en zijn technische en/of praktische oordeel vervangen. De informatie op deze website mag nooit worden beschouwd als een voorstel tot aankoop of verkoop van producten, bankdiensten, verzekeringen of financiële instrumenten. De informatie mag evenmin worden beschouwd als juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies, en mag bij voorkeur alleen worden gebruikt in samenhang met professioneel en specifiek advies.

U kunt zich altijd tot de agentschappen van de Aion richten om een voorstel en/of professioneel advies te krijgen.

De informatie op deze site over de diensten en producten en de publicatie ervan is onderworpen aan het Belgische recht en is in andere rechtsgebieden alleen toegankelijk op eigen risico van de lezer.

De Aion is niet aansprakelijk voor misleiding en/of ernstige fouten als gevolg van de raadpleging en/of het gebruik van de informatie op deze website.

Copyright

Elke reproductie en/of gedeeltelijke of volledige overname en/of publicatie van deze website, op gelijk welke wijze ook (fotokopie, foto, microfilm, magneetband, diskette of andere elektronische media) is verboden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande toelating van de auteur of zijn rechthebbenden.